AMANNHorizontální Navigace > O společnosti > Všeobecné dodací podmínky

Všeobecné dodací podmínky

AMANN s.r.o.
Sídlo: Dolní Chřibská 170, 407 44 Chřibská
Kontaktní adresa: Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4 

Všeobecné dodací podmínky firmy AMANN s.r.o.

Tyto všeobecné dodací podmínky jsou účinné od 1. května 2018. 

1. Obecné zásady

Odběratel odesláním své objednávky společnosti AMANN s.r.o. se zavazuje respektovat naše platné Všeobecné dodací podmínky. Platné Všeobecné dodací podmínky jsou k dispozici na našich webových stránkách www.amann.cz a jsou součástí našeho aktuálního objednávkového formuláře.

Nestandardní smluvní ujednání nad rámec platných Všeobecných dodacích podmínek je mezi   odběratelem a dodavatelem (AMANN s.r.o.) možné ukotvit v kupní smlouvě popř. jednoduchou formou dohody v elektronické podobě.

2. Objednávka na fakturu (platba platebním příkazem)

Možnost platby přijaté objednávky na fakturu se řídí interními principy společnosti AMANN s.r.o. a podléhá schvalovacímu procesu přes naše obchodní oddělení.

Faktury zásadně posíláme v elektronické podobě na Váš Email uvedený na objednávkovém formuláři. Naše elektronické faktury splňují veškeré náležitosti daňového dokladu.

Odběratel se zavazuje za dodané zboží uhradit dodavateli (AMANN s.r.o.) celkovou fakturovanou částku, a to nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na fakturách.

Objednávky nad 5.001,- Kč bez DPH -> cena dopravného: 0,00 Kč/balík (dopravné ani balné se neúčtuje)
Objednávky pod 5.000,- Kč bez DPH (včetně) -> cena dopravného 119,00 Kč/balík bez DPH
Objednávky pod 1.500,- Kč bez DPH (včetně) -> cena dopravného 119,00 Kč/balík + balné 59,00 Kč bez DPH

Standardně dodáváme pouze kompletní objednávky tzn. 1 objednávka = 1 zásilka.

 3. Objednávka na proforma fakturu

Zákazníci standardně obdrží zboží teprve po připsání platby na náš bankovní účet (proforma faktura), který je uveden na našem objednávkovém formuláři. Vyjímky povoluje pouze jednatel společnosti nebo obchodní ředitel.

Výše přepravného se řídí stejnými podmínkami jako u objednávky na fakturu,
viz. "2. Objednávka na fakturu (platba platebním příkazem)" 

 4. Objednávka na dobírku

Objednávky na dobírku jsou možné pouze pro galanterní sortiment distribuovaný přímo ze skladu obchodních návinů ve Chřibské.

Objednávky nad 5.001,- Kč bez DPH
cena dopravného (zásilky do 50 kg) : 0,00 Kč/balík (dopravné se neúčtuje)
cena doběrečného : 30,00 Kč/zásilku bez DPH

Objednávky pod 5.000,- Kč bez DPH (včetně) 
cena dopravného (zásilky do 50 kg) : 119,00 Kč/balík bez DPH
cena doběrečného : 30,00 Kč/zásilku bez DPH

Standardní doprava přepravní službou PPL CZ s.r.o.

5. Způsob dopravy

Způsob dodání určuje obchodní oddělení firmy po dohodě se zákazníkem. 

6. Očekávané termíny doručení zakázek

U skladových artiklů do 2 pracovních dnů včetně dopravy k zákazníkovi - pokud Vaší objednávku obdržíme v pracovní den do 11:00 hod. V případě nekompletní dodávky a artiklů vyráběných na zakázku dle termínu potvrzené objednávky.

7. Reklamace dodávky

Reklamace týkající se počtu, nesouhlasu oproti objednanému a účtovanému množství zboží nebo poškození dodávky, uplatní kupující u prodávajícího neprodleně, nejpozději do 10ti dnů od převzetí zboží a dodacího listu. Při dodání zboží ve viditelně porušeném přepravním obalu, musí odběratel s kurýrem sepsat reklamační protokol, který bude součástí Vaší reklamace, nebo zboží odmítnout převzít.

8. Příjem objednávek

Objednávky příjímáme elektronicky na emailovou adresu:  amanncz@amann.com 

Standardní objednávkový formulář je k dispozici ke stažení na naší domovské stránce: www.amann.cz

9. Elektronická fakturace

Odběratel odesláním své objednávky firmě AMANN s.r.o. vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou na svoji elektronickou adresu, kterou uvede v našem objednávkovém formuláři, popř. nám ji sdělí elektronicky na amanncz@amann.com. Elektronicky zaslané faktury splňují veškeré náležitosti podle platných právních předpisů České republiky. Zároveň již nebudete dostávat tištěné daňové doklady. V případě změny e-mailové  adresy je nás třeba neprodleně informovat o této skutečnosti. 

10. Platební podmínky

V případě prodlení s úhradou faktur si dodavatel (AMANN s.r.o.) vyhrazuje právo pozastavit další dodávky do doby úhrady dlužných částek.

11. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využívány výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem. Osobní data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Společnost AMANN s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů, jako správce jeho osobních údajů, získaných v souvislosti se svojí činností, použít jméno, příjmení a adresu subjektu. Tyto údaje je možné na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí uvedené údaje dále zpracovávat.

Společnost AMANN s.r.o. nakládá s osobními daty dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky (zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů).

Stanete-li se zákazníkem společnosti AMANN s.r.o., dáváte svojí registrací či odesláním objednávky souhlas s tím, že údaje o Vás a Vašich nákupech budou shromažďovány a používány výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

Ve Chřibské, dne 30.4.2018
Ing. Tomáš Grimm
jednatel společnosti

Rev.: 0
Release: 1.5.2018