Číslování přízí a nití

Násobilka šicích nití a švů - každý se jí někdy učil, nebo o ní přinejmenším slyšel. Nicméně v okamžiku, kdy ji nutně potřebujeme, ne a ne si vzpomenout! Tomu bychom rádi předešli a proto jsme zde všechny potřebné základy ještě jednou aktuálně shrnuli. Oživte si své vědomosti o šicích nitích a švech a informujte se během několika málo minut o nejdůležitějších faktech k danému tématu. Ten, kdo chce, může tyto Basics začít sbírat a sestavit si tak sám jakousi kartotéku důležitých technických informací blízkou praxi.

Vstupte tedy do tématu č. 1: Číslování přízí a nití:

Mírou ke stanovení jemnosti příze, resp. nitě je číslo, které vychází z délky a hmotnosti (váhy). Mezinárodně uznávané jsou následující systémy číslování přízí/ nití:

Číslování metrické - v písemném zápisu jako: Nm

Početně vychází ze základu:
počet metrů jednoduché příze, připadajících na jeden gram (m jednoduché příze na gram).

Příklad:

Nm 100 = 100 m jednoduché příze váží 1 gram

Pokud se jedná o niť (resp. skanou přízi ) pak je číslo rovněž ovlivňováno přízí jednoduchou.

Příklad:

Hovoří-li se o Nm 100/3, pak první číslo ve zlomku říká, kolik metrů (m) jednoduché příze váží 1 gram (zde = 100). Z čísla za lomítkem vyplývá, kolik takových jednoduchých přízí bylo seskáno dohromady (zde 3). Nm 100/3 = 100 metrů nitě jednoduché, resp. 33 a 1/3 m trojnásobně skané nitě (100 : 3) tedy připadá na 1 gram. Číslování me trick é se používá pro šicí hedvábí a syntetické  šicí skané nitě.

Anglické číslování bavlny - v písemném zápisu jako: NeB

Početně vychází ze základu:
počet metrů (m) jednoduché příze,vážících 0,59 gramů

Příklad:

NeB 60 X/ = 60 metrů jednoduché příze váží 0,59 gramů

Jedná-li se o niť (Nebo-li přízi skanou) ze tří přízí jednoduchých této jemnosti, pak se označí jako NeB 60/3 (vysvětlení shodné jako u Nm).

Titr Deniér - v písemném zápisu jako: Td

Početně vychází ze základu:
počet gramů připadajících na délku 9000 metrů

Příklad:

Váží-li příze / niť o délce 9000 metrů 18 gramů, pak má jemnost 18 deniérů (Td). Označování titrem deniér se používá u přírodního hedvábí a chemický vláken.

Td a tex jsou číslování váhová (rozhodující je váha - hmotnost určité délky nitě). Zde platí pravidlo: Čím vyšší je číslo, tím hrubší je příze.

Přepočítávací vzorce:

Známý systém je: Zkratka Nm (Čm ) NeB Td tex
Číslo metrické Nm - Nm x 0,59 9000 : Nm 1000 : Nm
Angl. číslo bavlny NeB NeB : 0,59 - 5310 : NeB 590 : NeB
Titr deniér Td 9000 : Td 5310 : Td - Td : 9
Mezinár. číslov. tex Tex 1000 : tex 590 : tex tex x 9 -

 Příklad:

Známým číslem je Nm 100
hledáme NeB, to tedy bude Nm x 0,59 = 100 x 0,59 = NeB 59