AMANNHorizontální Navigace > Technické informace > Konstrukce přízí a nití II

Konstrukce přízí a nití II

V posledním vydání našich Basics jsme představili různé konstrukce přízí, resp. nití. Dnes bychom chtěli toto téma doplnit o další informace. Existují totiž některé odborné pojmy, které by měl každý ve vztahu k popisu konstrukce přízí /nití znát.

1. Sdružování

Sdružování udává, z kolika jednoduchých přízí se skládá niť / skaná příze. Při popisu tloušťky šicí nitě uvádí číslice za lomítkem sdružení, to jest počet jednoduchých přízí, ze kterých je niť složená.

Příklad:

Hovoří-li se o Nm 100/3, pak číslice 3 informuje o tom, že niť byla zhotovena ze 3 přízí jednoduchých.

Pojmem sdružování se současně označuje příslušná výrobní operace, která by se dala nazvat "pospojením jednoduchých přízí".


2. Zákrut přízí a (skaných) nití

Přízím se dodává před dalším zpracování v niť (skanou) zákrut. U předených přízí zajistí tento zákrut nejprve potřebnou soudržnost jednotlivých vláken a určuje tím rozhodujícím způsobem pozdější pevnost šicí nitě. Generelně zajišťuje u všech typů přízí zákrut lepší kompaktnost a vyšší soudržnost přízového tělesa.
Niť zhotovovaná sdružováním vícera přízí dostává rovněž zákrut, a to proto, aby v první řadě jen svedl zprvu paralelně vedle sebe ležící. Při zakrucování přízí a nití existují dvě možnost směru zákrutu.
3. Zákrut S- a Z- u přízí a skaných nití

Často se také používá označení pravotočivá pro zákrut Z a levotočivá pro zákrut S. Doporučujeme používat označování s použitím písmen S a Z, protože jsou podstatně jasnější a lze je jednoduše rozpoznávat. Obvykle mají příze zákrut S a příze skané / nitě zákrut Z. To vychází z toto, že pro převažující část šicích procesů je zákrut Z výhodnější. Zásadně mají příze a nitě VŽDY zákrut opačný, aby tak dodaly šicí niti vyšší stabilitu. Počet zákrutů ovlivňuje rozhodujícím způsobem charakter nitě. Málo zákrutů dává volnou, otevřenou a zpravidla velmi měkkou niť, naopak vysoký počet zákrutů vede k šicí niti uzavřené, tvrdé a často náchylné ke smyčkování.4. Přímo skané nitě a vícenásobně skané nitě

V praxi obvyklé šicí nitě jsou zpravidla přímo skané nitě, tzn. že niť se skládá ze 2 nebo 3, v řídkých případech i ze 4 jednoduchých nití. Finální niť ze vyrábí " přímo" z přízí jednoduchých. Vícenásobně skané nitě, resp. nitě z vícestupňového skaní, s nimiž se setkáváme výlučně v oblasti hrubých tloušťek, a v případě speciálních použití, se pak vyrábějí z vícera skaných nití. Znamená to, že vícenásobně skaná nit se vyrábí sdružováním a skaním vícera nití, jak bylo popsáno výše, z různých nití.