AMANNHomepage nabídka > Novinky > AMANN je první výrobce šicích a vyšívacích nití na celém světě, který se účastní kampaně Greenpeace Detox

AMANN je první výrobce šicích a vyšívacích nití na celém světě, který se účastní kampaně Greenpeace Detox

42.png

AMANN je první výrobce šicích a vyšívacích nití na celém světě, který se účastní kampaně Greenpeace Detox

S kampaní "Detox Our Future", zahájila environmentální organizace Greenpeace  celosvětový detoxifikační program pro textil. Zvláštní důraz je kladen na používání škodlivých chemických látek v procesech výroby textilií, jako jsou perfluorované chemikálie. Tyto škodlivé chemikálie nejsou biologicky odbouratelné a mohou být zjištěny v řekách nebo jiných vodách.

V důsledku toho společnost Hohenstein Laboratories vyvinula značně přísný zkušební katalog pro STANDARD 100 z certifikace OEKO-TEX® (což je nezávislý štítek pro textilie, které byly testovány na škodlivé látky): zkouška podle dodatku 6 "Appendix 6". Ve srovnání s dodatkem 4 "Appendix 4", který je v současné době používán, s dodatkem 6, byly mezní hodnoty látek drasticky utaženy.

Z loga STANDARDu 100 od OEKO-TEX® není možné zjistit, zda byl výrobek testován podle požadavků dodatku 6 nebo podle standardních požadavků uvedených v dodatku 4. V tomto případě je třeba podrobně prozkoumat náležitosti certifikátu STANDARDu 100 od OEKO-TEX®. Zkoušky podle dodatku 6 jsou zatím  fakultativní!

Vzhledem k tomu, že skupina AMANN bere vážně ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitele, je společnost AMANN prvním výrobcem šicích a vyšívacích nití na celém světě, který se účastní kampaně společnosti Detox Greenpeace, a v budoucnu certifikuje téměř všechny své produkty podle dodatku 6. Jako certifikovaný dodavatel AMANN usnadňuje certifikaci STANDARDu 100 od OEKO-TEX® podle dodatku 6 také pro své zákazníky.

Nově vydané certifikáty si můžete stáhnout zde.

Další informace o kampani "Detox Our Future" Greenpeace:

http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/

Přečtěte si více o Sustainability@AMANN:

http://www.amann.com/en/company/environment/